KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH WSS W 2023 ROKU

Lp. Nazwa Data Konkurencje Uwagi
1. Zawody klubowe 21.10.2023
103o-14oo
K P S Strzelnica Bronowek
2. Zawody klubowe 11.11.2023
11oo-14oo
K P S Strzelnica Bronowek