WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE STRZELECKIE
al. I.J.Paderewskiego 35
51-612 WROCŁAW
wss@strzelnica.org